Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Terrapin

Lời Bài Hát Terrapin

Lời Bài Hát Terrapin


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Terrapin:

i really love you, and i mean you,

the star above you, crystal blue
well, oh baby, my hair’s on end about you

i wouldn’t see you, and i love to,
i fly above you, yes i do,
well, oh baby my hair’s on end about you

floating, bumping, noses dodge a tooth
the fins a luminous
fangs all ’round the clown is dark
below the boulders hiding
all the sunlight’s good for us

cause we’re the fishes, and all we do
the move about is all we do
well oh baby my hair’s on end about you

i really love you, and i mean you,
the star above you, crystal blue
well, oh baby, my hair’s on end about you
well, oh baby, my hair’s on end about you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất