Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Tell Me How You Feel

Lời Bài Hát Tell Me How You Feel

Lời Bài Hát Tell Me How You Feel


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tell Me How You Feel:

If there’s anything on your mind, i’m open
It there’s anything in your heart, honey, i’m open
But how can i ever be a man
If you won’t open up and let me understand
Oh oh oh oh yeah

Chorus
Come on and tell me how you feel
I really wanna know
If this love is gonna be real
You gotta let your feeling show

If your backs against the wall, i’m open
If you’re climbing high and you fall, i’m open
Now if you need me to understand
You know i can’t unless you let me in
Oh oh oh oh yeah

Chorus
’cause i’ve been honest with you
There’s nothing more i wanna do
I just wanna give you my love
I only wanna give you my love
Yeah, take it baby, oh oh

Tell me how you feel
I really wanna know
Tell me how you feel, baby
I really gotta know
Tell me how you feel, baby
Tell me how you feel
I really wanna know
I really wanna know

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất