Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Sylvie’s Head

Lời Bài Hát Sylvie's Head

Lời Bài Hát Sylvie’s Head


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sylvie’s Head:

Sylvies head, the big machine
Sylvies head, it’s plasticine
Sylvies head, it’s bigger than you think
All the money in the galaxy
Couldn’t get me out of my tree
Sylvies head, it’s lobster red
Sylvies head, it’s growing legs
Sylvies head, it’s better red than dead
Follow me all around the world
It’ll miss and visit your girl
Sylvie’s head, far out, everywhere that i go

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất