Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Surely I Love You

Lời Bài Hát Surely I Love You

Lời Bài Hát Surely I Love You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Surely I Love You:

(m. oliver, j. bracken)

Chorus:

Surely, surely, surely, surely,

Surely, surely, surely, surely,

I, i, i, i,

I, i, i, i,

Love ov, lo lo, love ov, lo lo, love ov, lolo love you

Come rain, come snow

Come, come sunshine

Your love will stop the rain

It will melt the snow

’cause you’re mine

All i find to say

When i feel this way

Is just i…i

Love you, love you, love you

I love you because

Darling, you’re for real

You showed this heart of mine

How a real true lovin’ ought to feel

Surely, surely, surely, surely,

Surely, surely, surely, surely,

I, i, i, i,

I, i, i, i,

I love you because

Honey, you’re for real

You showed this aching heart

How a real true lovin’ ought to feel

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất