Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Suedehead (beethoven Was Deaf)

Lời Bài Hát Suedehead (beethoven Was Deaf)

Lời Bài Hát Suedehead (beethoven Was Deaf)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Suedehead (beethoven Was Deaf):

Why do you come here ?
And why, why do you hang around ?
I’m so sorry, oh …
I’m so sorry, oh, oh …

Why do you come here
When you know it makes things hard for me ?
When you know, oh
Why do you come ?
Why do you telephone ? ahur…
And why, why send me silly notes ?
I’m so sorry
I’m so sorry, oh …

Why do you come here
When you know it makes things hard for me ?
When you know, oh
Why do you come ?
It was because
Everything that i did
I wrote it down
On the wall

You had to sneak into my room
‘just’ to read my diary
"oh, it was just to see, just to see"
(all the things you knew i’d written about you…)
And oh so many illustrations
Oh, but
I’m so very sickened
Oh, i am so sickened now

Still, it was a good lay, good lay
It was a good lay, good lay
It was a good lay, good lay
Ah …
Still, it was a good lay, good lay
It was a good lay, good lay
It was a good lay, good lay
A good lay, ah …
Oh, it was a good lay
It was a good lay
It was a good lay
Oh, it was a good lay
Good lay, good lay
Oh
Oh, it was a good lay, good lay
Oh, it was a good lay, good lay
It was a good lay, good lay
Good lay, oh

Thankyou.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất