Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Stockholm Syndrome

Lời Bài Hát Stockholm Syndrome

Lời Bài Hát Stockholm Syndrome


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Stockholm Syndrome:

I won’t stand in your way
let your hatred grow
and she’ll scream and she’ll shout
and she’ll pray and she had a name.
Yeah she had a name

I won’t hold you back
let your anger rise
and we’ll fly and we’ll fall and we’ll burn
no one will recall, no one will recall

this is the last time I’ll abandon you
and this is the last time I’ll forget you
I wish I could

look to the stars
let hope burn in your eyes
and we’ll love
and we’ll hate
and we’ll die
all to no avail
all to no avail

this is the last time I’ll abandon you
and this is the last time I’ll forget you,
I’ll forget you
I wish I could

this is the last time I’ll abandon you
and this is the last time I’ll forget you
I wish I could
I wish I could

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất