Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Star Storm

Lời Bài Hát Star Storm

Lời Bài Hát Star Storm


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Star Storm:

Lost myself in a distant starry storm
Trying to find my way down
Somebody shut child a door in my head
Had to turn around

But i gotta little time to set by
Gotta let my feelings all shine
You know that it will be all right
I gotta get your love for just mine

Found a starry storm it held me close,

Tryin’ to find my way home
Took a distant walk in a starry mile
Had to turn and smile

But i gotta little time to let my
Gotta let my feelings all fly
You know that it will be all right
Gotta get your love for just mine

Hold on fast gonna catch a shooting star
Gotta find me a way
Get from this starry storm today
Never leave this place

But i gotta little time to let fly
Gotta let my feelings oh shine
You know that it will be all right
Gotta get your loving just right

Instrumental

Found a starry storm held me close
Take me back today
All i want to do is fly away
Really couldn’t say

But i gotta little time to set by
Gotta let my feelings all shine
You know that it will be all right
Gotta get your loving just right

Lost myself by heaven’s chance
Trying to find a way down
Took a distance walk in a starry mile
Had to turn and smile

But i gotta little time to let fly
Gotta let my feelings oh shine
You know that it will be oh right
Gotta get your loving just fine

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất