Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Star

Lời Bài Hát Star

Lời Bài Hát Star


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Star:

Tony went to fight in belfast
Rudi stayed at home to starve
I could make it all worthwhile as a rock & roll star
Bevan tried to change the nation
Sonny wants to turn the world, well he can tell you that he tried

I could make a transformation as a rock & roll star
So inviting – so enticing to play the part
I could play the wild mutation as a rock & roll star
Get it all yeah!
Oh yeah

I could do with the money
I’m so wiped out with things as they are
I’d send my photograph to my honey – and i’d c’mon like a regular superstar

I could fall asleep at night as a rock & roll star
I could fall in love all right as a rock & roll star

I could make a transformation as a rock & roll star
So inviting – so enticing to play the part
I could play the wild mutation as a rock & roll star
Get it all yeah!
Oh yeah

I could do with the money
I’m so wiped out with things as they are
I’d send my photograph to my honey – and i’d c’mon like a regular superstar

I could fall asleep at night as a rock & roll star
I could fall in love all right as a rock & roll star

Rock’n’roll star
Rock’n’roll star
Bam bom bam
Watch me now
Bam

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất