Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

Stairway To Heavan [sic]

Lời Bài Hát Stairway To Heavan [sic]

Lời Bài Hát Stairway To Heavan [sic]


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Stairway To Heavan [sic]:

[instrumental]
[this song consists of snatches of "processional" and "chairman mao reminisces about his days in southern china" (backwards)]

”]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất