Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Stairway To Heavan [sic]

Lời Bài Hát Stairway To Heavan [sic]

Lời Bài Hát Stairway To Heavan [sic]


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Stairway To Heavan [sic]:

[instrumental]
[this song consists of snatches of "processional" and "chairman mao reminisces about his days in southern china" (backwards)]

”]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất