Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Songs To Aging Children Come

Lời Bài Hát Songs To Aging Children Come

Lời Bài Hát Songs To Aging Children Come


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Songs To Aging Children Come:

Through the windless wells of wonder
By the throbbing light machine
In a tea leaf trance or under
Orders from the king and queen

Songs to aging children come
Aging children, i am one

People hurry by so quickly
Don’t they hear the melodies
In the chiming and the clicking
And the laughing harmonies

Songs to aging children come
Aging children, i am one

Some come dark and strange like dying
Crows and ravens whistling
Lines of weeping, strings of crying
So much said in listening

Songs to aging children come
Aging children, i am one

Does the moon play only silver
When it strums the galaxy
Dying roses will they wither
Perfumed rhapsodies to me

Songs to aging children came
This is one

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất