Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Someone’s Watching Over Me

Lời Bài Hát Someone's Watching Over Me

Lời Bài Hát Someone’s Watching Over Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Someone’s Watching Over Me:

You said I’d always be your little girl
Thought that would last forever
But you left me in this grown up world
I had to pull myself together
At the end of the day, you showed me the way
I’m never in doubt
Someone’s watching over me
Though sometimes I wish that you would look away from me
Always watching over me
Though it’s not perfect it can’t be any other way for me
You said to me that time would never wait
So I ran a little faster
I was always there but just too late
so fate became a father
At the end of the day
so fate became a father
At the end of the day
You showed me the way I’m never in doubt
You left a girl with a hungry mind
(I’m still learning, I’m still waiting)
All of my answers I need to find

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất