Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Someday I’ll Find You

Lời Bài Hát Someday I'll Find You

Lời Bài Hát Someday I’ll Find You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Someday I’ll Find You:

Someday i’ll find you, moonlight behind you
True to the dream i am dreaming!
As i draw near you, you’ll smile a little smile,
For a little while, we shall stand, hand in hand!

I’ll leave you never, love you forever,
All our past sorrow redeeming,
Make it all come true, make me love you too,
Someday i’ll find you again!

Someday i’ll find you, moonlight behind you
True to the dream i am dreaming!
As i draw near you, you’ll smile a little smile,
For a little while, we shall stand, hand in hand!

I’ll leave you never, love you forever,
All our past sorrow redeeming,
Make it all come true, make me love you too,
Someday i’ll find you again!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất