"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Solve Et Coagula

Lời Bài Hát Solve Et Coagula

Lời Bài Hát Solve Et Coagula


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Solve Et Coagula:

Fire, fire
I dissolve and solidify,
Destroy to recreate,
Disassemble to assemble something pure,
Our rubic sol-ve-et-co-ag-u-la
Kill to be born again, cycled a thousand times

Fire, planetary alchemy,
Fire, the time is here now
Fire, four corners to rise
Fire rise!
Fire, there’s always loss within,
Fire, the cleansing it’s time
Fire, shooting arrows to the sky
Fire

I construct a new institution
Not out of bricks, iron, cement, concrete
Or steel
Our rubic sol-ve-et-co-ag-u-la
Distill to purify,
We’ve done it a thousand times

Fire, planetary alchemy,
Fire, the time is here now
Fire, four corners to rise
Fire rise!
Fire, there’s always loss within,
Fire, the cleansing it’s time
Fire, shooting arrows to the sky
Fire

Burn, bleed all the lives of life, ascend to
The sky
Burn, all the martyrs

Fire, planetary alchemy,
Fire, the time is here now
Fire, four corners to rise
Fire rise!
Fire, there’s always loss within,
Fire, the cleansing it’s time
Fire, shooting arrows to the sky
Fire

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất