Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

So Misled

Lời Bài Hát So Misled

Lời Bài Hát So Misled


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát So Misled:

(i, i, i, i… so misled)

In the summer of london life "gold," she said,
Was a month before i realized "sold," instead
Hey, it’s such an awful choice, gonna break my back
Take it easy now, you’re weepin’ boy, don’t wanna feel the crack
Bust my head to say you lose it, now my body’s gotta use it..

I, i, i should not be.. so misled
I, i, i should not be.. so misled

Saw an advert in a magazine "safe," it said
With the satisfaction guaranteed, to cool your head!
I can see the solution to this state of confusion..

(chorus)

(chorus)

So misled…
So misled…
Ok, take it away..

(do-do, do do do, dooo dooo, la-la, la la la laaa)
(do-do, do do do, dooo dooo, la-la, la la la laaa)

In the summer of london life…
(do-do, do do do, dooo dooo)
Was a month before i realized…
(la-la, la la la laaa)
I gotta say, i miss you baby…
So misled…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất