Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

So It Goes

Lời Bài Hát So It Goes

Lời Bài Hát So It Goes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát So It Goes:

Life
Life
Roll my die
Roll my die
Change this life
Change this life
You said this movie was mine
You said this movie was mine
But now you go and change your mind
But now you go and change your mind
This is my life
This is my life
So it goes
So it goes
You come in on your own in this life
You come in on your own in this life
You know you leave on your own
You know you leave on your own
‘Cause I don’t need no cause
’cause i don’t need no cause
When my feelings fall
When my feelings fall
You showed me things I didn’t want to see
You showed me things i didn’t want to see
I don’t believe that love is free
I don’t believe that love is free
Sure fine way to treat a man
Sure fine way to treat a man

So it goes

You come in on your own in this life
So it goes
And you know you leave on your own
You come in on your own in this life

And you know you leave on your own
Life

This is my Life

So it goes
Life
You come into this life on your own
This is my life
You know you’ll leave on your own
So it goes
Life
You come into this life on your own
This is my life
You know you’ll leave on your own
So it goes
Life
You come into this life on your own
This is my life
You know you leave
So it goes
I’m just a poor little wifeless fella
You come into this life on your own
I’m just a poor little wifeless fella
You know you leave
I’m just a poor little wifeless fella
I’m just a poor little wifeless fella
I’m just a poor little wifeless fella
I’m just a poor little wifeless fella
Another drink and I won’t miss her
I’m just a poor little wifeless fella
Another drink and I won’t miss her
I’m just a poor little wifeless fella
Another drink and I won’t miss her
Another drink and i won’t miss her
Another drink and I won’t miss her
Another drink and i won’t miss her
Another drink and i won’t miss her
Another drink and i won’t miss her

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất