Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

So Here I Am

Lời Bài Hát So Here I Am

Lời Bài Hát So Here I Am


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát So Here I Am:

Seven on a monday morning.
And it`s a sunny day.
It`s just too hot to be working
But you`ve got to pay your way.

(chorus)

So here i am sitting at the bus stop
Wishing i was somewhere else
Where i didn`t have to work my rocks off
Wishing i could please myself.

Ten hours a day i`m grafting
Under the bosses eye,
Earn just enough to keep going,
Making cars i`ll never buy.

(chorus)

So here i am sitting ………..

Five days a week i`m giving,
My time is clocking on.
Just two days left for living,
Wondering where my life has gone.

(chorus)

So here i am sitting ………..

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất