Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Sleepy Eyed Boy

Lời Bài Hát Sleepy Eyed Boy

Lời Bài Hát Sleepy Eyed Boy


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sleepy Eyed Boy:

Where are the boot straps
To lift myself up?
Where is the well
Where i once filled my cup?
Where does this sorrow
All turn into joy?
And where oh where is the sleepy eyed boy?

Where is my true love
When the wind starts to moan?
Is she out in the wild,
Is she there all alone?
Have i cast her aside
Like an unwanted toy?
Tell me where oh where is the sleepy eyed boy?

He’s goin’ down the backroads
In a cold pourin’ rain
He’s a waitin’ for a postcard
In the south coast of spain
Postmarked from a sweetheart
Back in ol’ illinois
Sayin’ where oh where is my sleepy eyed boy?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất