Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Silent Night (1946 Version)

Lời Bài Hát Silent Night (1946 Version)

Lời Bài Hát Silent Night (1946 Version)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Silent Night (1946 Version):

Silent night holy night
All is calm all is bright
’round yon virgin mother an’ child
Holy infant so tender an’ mild
Sleep in heav’nly peace
Sleep in heav’nly peace

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar,
Heav’nly hosts sing alleluia ( alleluia! )
Christ the saviour is born;
Christ the saviour is born.

Christ the saviour . . .
Is born ( alleluia! )

Silent night ( silent night! ) holy night ( holy night! )
Son of god, love’s pure light.
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, lord, at thy birth;
Jesus, lord, at thy birth.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất