Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

She’s Got A Cause

Lời Bài Hát She's Got A Cause

Lời Bài Hát She’s Got A Cause


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát She’s Got A Cause:

She was all alone
She looked round and around
Forever searching
Incessant drudgery
But she had that someone wrapped up in a box
Sticking pins and needles through the tiny cracks

She had someone she owned
And it’s hard to confess
I was that someone
And she could care less

She’s got (she’s got)
A cause (she thinks she has)
A cause

Okay…

Least I have my address
In her stranglehold
Lived my life around her
And I lived my life as I was told
Had me coming and going and coming and going like a toy
Turned me from a man into a sniveling little boy

She’s got (she’s got)
A cause (she thinks she has)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất