Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Sheltered Heart

Lời Bài Hát Sheltered Heart

Lời Bài Hát Sheltered Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sheltered Heart:

I needed protection
Needed a place to hide
I wanted
A fortress
So love couldn’t get inside
And
I made it strong and tall
I swore i’d never see it fall
And no more at all
Could break through this sheltered heart

Break through this sheltered heart
Break through this sheltered heart
Oh won’t you tear down the walls
I’ve built all around me
I wanna learn to win
I think i could love again
Break down these walls
Break down this sheltered heart

Been keeping
My distance safe
Behind this guarded wall
Concealing my feelings
Till i couldn’t feel at all
And
I closed and locked the door
But maybe i’ve been waiting for
Someone like you
To break down this sheltered heart

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất