Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

She Said Yeah

Lời Bài Hát She Said Yeah

Lời Bài Hát She Said Yeah


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát She Said Yeah:

Dam deedle dee dam dam
Little girl, where did you come from
Try a little bit to make my mouth dribble
Come on baby, let’s ride away in the rain

Baby you drive me crazy
Drive my poor heart hazy
Just a little bit
A little while with you
Come on baby, let’s ride away in the rain

She said yeah, dam deedle dee dam dam
She said yeah, dam deedle dee dam dam
She said yeah, yeah yeah yeah
Come on baby I want to make love to you

Well you drive me crazy
Dam deedle dee dam dam
My love is lazy
Dam deedle dee dam dam
Little miss I want to kiss
Come on baby, won’t you do what I wish

She said yeah, dam deedle dee dam dam
She said yeah, dam deedle dee dam dam
She said yeah, yeah yeah yeah
Come on baby I want to make love to you

Yeah, ow!

Well I got the feeling, dam deedle dee dam dam
In my soul, dam deedle dee dam dam
I’m gonna love you, you know
One night or another
Come on baby, let me hear you say you love me

She said yeah, dam deedle dee dam dam
She said yeah, dam deedle dee dam dam
She said yeah, yeah yeah yeah
Come on baby I want to make love to you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất