Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.

Shaking Through

Lời Bài Hát Shaking Through

Lời Bài Hát Shaking Through


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Shaking Through:

Could it be that one small voice doesn’t count in the world?
Yellow like a geisha gown, denial all the way
Could this by three be turned? Honor marches on.
Yellow like a geisha gown, denial all the way

Shaking through, opportune. Shaking through, opportune.

Are we grown way too far?
Taking after rain
Yellow like a geisha gown, denial all the way
Shaking through, opportune. Shaking through, opportune.

In my life.

Is that a steal?
Children of today on parade,
Yellow like a geisha gown, denial all the way
Shaking through, opportune. Shaking through, opportune.
Shaking through, opportune. Shaking through, opportune.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất