Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Several Girls Galore

Lời Bài Hát Several Girls Galore

Lời Bài Hát Several Girls Galore


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Several Girls Galore:

Heard (that I met me) once before
Was it me or just don’t (you care)
Once more ignore
As I wrap me around we
I’m never quite there at all

So which me should I perform
To go out driving in my car
Feeling so sore I took me out dancing
Three of me or more

Insane I’m sure
That living inside me
Are several girls galore

Once more ignore
I’ll wrap me around we
I’m never quite there at all

Insane I’m sure
We’re living inside me
Several girls galore

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất