Độc thân cũng tốt, yêu đương cũng được. Tất cả chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời bạn. Không phải hâm mộ những người xung quanh thì cũng đừng bất mãn với hiện tại. Cho dù có ai đó bên cạnh hay không, phía trước có lời hứa cùng phấn đấu vì một mục tiêu nào đó hay không, mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống đều cần chính bản thân trải nghiệm qua và đúc kết. Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì "có khả năng".

Serve Yourself

Lời Bài Hát Serve Yourself

Lời Bài Hát Serve Yourself


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Serve Yourself:

You say you found jesus christ
He’s the only one
You say you found buddah
Sittin’ in the sun,
You say you found mohammed
Facin’ to the east
You say you found krishna
Dancin’ in the street.

Well, there’s somethin’ missin’ in this god almighty stew
And it’s your mother,
Your mother, don’t forget your mother, lad.

You gotta serve yourself
Nobody gonna do it for you
You gotta serve yourself
Nobody gonna do it for you
Well, you may believe in devils and you may believe in laws
But if you don’t go out and serve yourself, lad (ain’t no room service here….?……)

It’s still the same old story
A bloody holy war
A fight for love and glory
Ain’t gonna study war no more
A fight for god and country
We’re gonna set you free
We’ll put you back in the stone age
If you won’t be like me.

Get it?

You gotta serve yourself
Ain’t nobody gonna do it for you
You gotta serve yourself
Ain’t nobody gonna do it for you
Yeah, you may believe in devils and you may believe and laws
But christ, you gonna have to serve yourself and that’s all there is to it

So get right back here, it’s in the bloody fridge!
God, when i was a kid, we didn’t have stuff like this, t.v. fuckin’ dinners and all that crap!
You fuckin’ kids, all fuckin’ the same, want a fuckin’ car now?
Lucky to have a pair of shoes?

You tell me you’ve found jesus christ,
That’s great and he’s the only one
You say you’ve just found buddah
And he’s sittin’ on his arse in the sun,
You say you found mohammed
Kneelin’ on a bloody carpet, facin’ east
You say you found krishna
With his bald head, dancin’ in the street
Well, christ now and you’re bein’ heard.

You gotta serve yourself
Ain’t nobody gonna do it for you, that’s right lad
You better get that straight into your fuckin’ head!
You gotta serve yourself, you know that, who else is gotta do that for you
It ain’t me, kid, i tell you that.

Well you may believe in jesus
And you may believe in marx
And you may believe in marks and spencers
And you may even believe in bloody woolworths
But there’s something missin’ in this whole bloody stew
And it’s your mother, your poor bloody mother
She worked for you in the back bedroom
Full of piss and shit and fuckin’ midwives
God, you can’t forget that awful moment, you know
You should have been in the bloody war, lad, and you would know all about it
Well, i’ll tell you somethin’,

It’s still the same old story
A holy bloody war
You know with the pope and all that stuff
A fight for love and glory
Ain’t gonna study no more war
I fight for god and country and the queen and all that
We’re gonna set you free, yeah,
Bomb ya back into the fuckin’ stone age if you won’t be like me
You know, now get down on your knees and pray
Well, there’s something missin’ in this god almighty stew
And it’s your god damn mother, you dirty little git
Now get in there and was your ears.

Ha-ha-ha

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất