Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

September In The Rain(traditional)

Lời Bài Hát September In The Rain(traditional)

Lời Bài Hát September In The Rain(traditional)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát September In The Rain(traditional):

1 2 2 toobidoo.

The leaves of brown
Came tumbling down,
Remember in september in the rain.
The sun went out
Just like a light,
Remember in september in the rain.

To every word
Of love i heard you whisper
The raindrops seems
To play a sweet refrain.
Thought it’s spring,
To me it’s still september,
Oh that september in the rain.

To every word
Of love i heard you whisper
The raindrops seems
To play a sweet refrain.
Thought it’s spring,
To me it’s still september,
Oh that september in the rain.
I said i said it’s september in the rain.
Ah september in the rain.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất