Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sentimental Thing

Lời Bài Hát Sentimental Thing

Lời Bài Hát Sentimental Thing


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sentimental Thing:

We always were the kind of people
To take it hard when things would go wrong
Little things would bother me
And little things would make you cry

And after all the confrontations
When it comes time for saying goodbye
All that i can wonder
Is what do i do with these flowers

And what do i do with my evenings
And what do you do with that ring
I’m gonna go now
No you can’t hold me
Not with such a sentimental thing

So tell me why i’m feeling nothing
And tell me how you can’t even cry
Little things are logical
But if there’s a god above then
Can it be that love was
Just another sentimental thing

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất