Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Selfless, Cold And Composed

Lời Bài Hát Selfless, Cold And Composed

Lời Bài Hát Selfless, Cold And Composed


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Selfless, Cold And Composed:

I said what you wanted to hear
And what i wanted to say
So i will take it back
Are all the dishes intact?
Let them be broken, broken

Chorus
It’s easy to be
Easy and free
When it doesn’t mean anything
You remain selfless, cold and
Composed

You’ve done me no favor
To call and be nice
Telling me i
Can take anything i like
You don’t owe me to be so
Polite
You’ve done no wrong
You’ve done no wrong
Get out of my sight

Chorus

Come on baby now throw me
A right to the chin
Don’t just stare like
You never cared
I know you did
But you just smile
Like a bank teller
Blankly telling me
Have a nice life
Come on baby now
Throw me a right
To the chin
Just one sign that could
Show me that you give a
Shit
But you just smile politely
And i grow weaker and i
Said what you wanted to hear
And what i wanted to say
So i will take it back

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất