Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Secrets

Lời Bài Hát Secrets

Lời Bài Hát Secrets


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Secrets:

Secrets
Share with another girl
Talking all night in a room
All night
Everything slowing down
I wish i was yours …
Strangers
Nobody knows we love
I catch your eyes in the dark
One look relives the memory
Remember me
The way i used to be

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất