Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Seabirds

Lời Bài Hát Seabirds

Lời Bài Hát Seabirds


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Seabirds:

Mighty waves come crashing down,
The spray is lashing high into the eagle’s eye
Shrieking as it cuts the devil wind,
is calling sailors to the deep
But I can hear the sound of seabirds in my ear
Surf is high an’ the sea is awash
An’ a haze of candy floss, glitter and beads
Rock that we sat on and watched in the sun
That was hot to touch
And the sea was emerald green
I can hear the sound of seabirds in my ear
And I can see you smile
Surf comes rushing up the beach
Now will it reach the castle wall and will it fall
Catfish dappled silver flashing
Dogfish puffing bubbles in my deep

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất