Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Sea Of Secrets

Lời Bài Hát Sea Of Secrets

Lời Bài Hát Sea Of Secrets


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sea Of Secrets:

I’m sinking in
To a sea of secrets
Warm and green
Down and down
Back to times and places never seen

Now and then
I can wake and i remember
Just one secret thing
Through the rain
I can keep a candle burning
Under the skin of the world

It’s sinking in
No need for fear of drowning
Drift away
These monsters here
Are only faces i don’t wear by day

Now and then
I can wake, and in the mirror
Demons turn to friends
Through the pain
I can dig a little deeper
Under the skin of the world

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất