Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Santa Claus Is Comin` To Town

Lời Bài Hát Santa Claus Is Comin` To Town

Lời Bài Hát Santa Claus Is Comin` To Town


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Santa Claus Is Comin` To Town:

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why

[Chorus:]
Santa Claus is comin’ to town
Santa Claus is comin’ to town
Santa Claus is comin’ to town

He’s making a list
He’s checking it twice
He’s gonna find out
Who’s naughty or nice

[Chorus]

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake

So you better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why

[Chorus]

The kids in girl and boyland
Will have a jubilee
They’re gonna build a toyland
All around the Christmas tree

So you better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why

Santa Claus
Santa Claus
Santa Claus is comin’ to town

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất