Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Sanctuary

Lời Bài Hát Sanctuary

Lời Bài Hát Sanctuary


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sanctuary:

out of the winter came a war horse of steel.
I’ve never killed a woman before, but i know how it feels.

*chorus*:
I know you’d have gone insane if you saw what i saw.
So now i’ve got to look for sanctuary from the law.
So give me sanctuary from the law and i’ll be alright.
Just give me sanctuary from the law and love me tonight, tonight.

I met up with a ‘slinger last night to keep me alive.
He spends all his money on gambling and guns to survive.

*chorus*

I can laugh at the wind, i can howl at the rain.
Down in the canyon or out in the plain.

*chorus*

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất