Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Sanctuary

Lời Bài Hát Sanctuary

Lời Bài Hát Sanctuary


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sanctuary:

out of the winter came a war horse of steel.
I’ve never killed a woman before, but i know how it feels.

*chorus*:
I know you’d have gone insane if you saw what i saw.
So now i’ve got to look for sanctuary from the law.
So give me sanctuary from the law and i’ll be alright.
Just give me sanctuary from the law and love me tonight, tonight.

I met up with a ‘slinger last night to keep me alive.
He spends all his money on gambling and guns to survive.

*chorus*

I can laugh at the wind, i can howl at the rain.
Down in the canyon or out in the plain.

*chorus*

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất