Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

San Simeon

Lời Bài Hát San Simeon

Lời Bài Hát San Simeon


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát San Simeon:

Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be
Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be

San Simeon

They try to rob me
Take away my integrity now
They try to snake me
Take away my dignity
But not my memory

Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be
Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be

San Simeon

They try to blame me
Point their little fingers at me
They try to save me
But that just masks their jealousy
But not my memory

Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be
Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be

San Simeon

Take me back
Take me back
Take me back
Take me back
Take me back
Take me back
Take me back

San Simeon

No matter what they say
What they do to me
They can’t touch me
They can’t control me
One thing that they’ll never touch
My holy memory
No, not my memory

Now take me back
Take me back
Take me back
Take me back
Now take me back
Take me back
Take me back
Take me back

Wherever I go, I’ll stay
And my mind will always be
Wherever I go, I’ll stay
And my mind will always be
Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be
Wherever I go, wherever I stay
My mind will always be

San Simeon

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất