Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Same Things

Lời Bài Hát Same Things

Lời Bài Hát Same Things


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Same Things:

I listen to your conventional message
Same things allure me assure me
I’m not getting in or through
Going nowhere faster than most

That’s the way the eyecrust crumbles
The everlasting holyman stumbles
A thread of resistance contains me
Your unwanted assistance often restrains me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất