Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Same Thing Happened To Me

Lời Bài Hát Same Thing Happened To Me

Lời Bài Hát Same Thing Happened To Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Same Thing Happened To Me:

Moonlight shining on the back of my hand
Cat fight rattlin’ the garbage can
Looks like somethin’ chased you up a tree
Same thing, same thing happened to me

Wild wind blowing down the neck of my shirt
Old men sitting on a bench in the dirt
Seems that another ship has gone out to sea
Same thing, same thing happened to me

Shoe shine someone’s got to tell ya the news
A fine line separates a boy from the blues
Looks like you could use some company
Same thing, same thing happened to me

Runnin’, runnin’ just as fast as i can
Someone, someone take a hold of my hand
Looks like somethin’ chased you up a tree
Same thing, same thing happened to me
Same thing, same thing happened to me.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất