"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Sadness Is To End

Lời Bài Hát Sadness Is To End

Lời Bài Hát Sadness Is To End


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sadness Is To End:

Have you heard the news? sadness is to end
And i shit you not, i’m going to say it again
Sadness is gonna end end right before your eyes
It’s a thing i want to know
It’s a good thing, let it go
Water will taste like wine
Have you heard the news? no more fucking blues!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất