Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Sad, Sad Music

Lời Bài Hát Sad, Sad Music

Lời Bài Hát Sad, Sad Music


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Sad, Sad Music:

(dwight yoakam)

There should be music
Sad, sad music
But this silence that you left
Is all i have

I must have missed a couple days
Or just forgotten
What went wrong or where it all
Fell apart
And i now you must have told me
You were leavin’
It just never crossed my mind
You’d take my heart

There should be music
Sad, sad music
The kind the movies have
When love like ours goes bad
There should be music
Sad, sad music
But this silence that you left
Is all i have

I’d swear that i woke up with you
This morning
But i can see that it’s been days
Since you were here
And every night it still hits home
Without a warning
As my world becomes a flood
Of scalding tears

There should be music
Sad, sad music
As you walk away
Without looking back
There should be music
Sad, sad music
But this silence that you left
Is all i have

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất