Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

Rust

Lời Bài Hát Rust

Lời Bài Hát Rust


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rust:

The letching corpse of rock ‘n’ roll
The letching corpse of rock ‘n’ roll
The letching corpse of rock ‘n’ roll
The letching corpse of rock ‘n’ roll

What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done

I don’t know what I want, but I want it now
Before we turn to dust
Before we turn to superstition
Before we turn to rust

The letching corpse of rock ‘n’ roll
The letching corpse of rock ‘n’ roll
The letching corpse of rock ‘n’ roll
The letching corpse of rock ‘n’ roll

What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done

I don’t know what I want, but I want it now
Before we turn to dust
Before we turn to superstition
Before we turn to rust

I don’t know what I want, but I want it now
Before we turn to dust
Before we turn to superstition
Before we turn to rust

What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done

What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done
What’s done is done

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất