Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Run For Your Life

Lời Bài Hát Run For Your Life

Lời Bài Hát Run For Your Life


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Run For Your Life:

Well, I’d rather see you dead, little girl,
Than to be with another man.
You better keep your head, little girl,
Or you won’t know where I am.

You better run for your life if you can, little girl;
Hide your head in the sand, little girl;
Catch you with another man,
That’s the end, little girl.

Well, you know that I’m a wicked guy
And I was born with a jealous mind
And I can’t spend my whole life tryin’
Just to make you tow the line.

You better run for your life if you can, little girl;
Hide your head in the sand, little girl;
Catch you with another man,
That’s the end, little girl.

Let this be a sermon,
I mean everything I’ve said.
Baby, I’m determined
That I’d rather see you dead.

You better run for your life if you can, little girl;
Hide your head in the sand, little girl;
Catch you with another man,
That’s the end, little girl.

I’d rather see you dead, little girl,
Than to be with another man.
You better keep your head, little girl,
Or you won’t know where I am.

You better run for your life if you can, little girl;
Hide your head in the sand, little girl;
Catch you with another man,
That’s the end, little girl.

Na, na, na.
Na, na, na.
Na, na, na.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất