Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Rudolph The Red-Nosed Reindeer

Lời Bài Hát Rudolph The Red-Nosed Reindeer

Lời Bài Hát Rudolph The Red-Nosed Reindeer


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rudolph The Red-Nosed Reindeer:

Rudolph, the red-nosed reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows

All of the other reindeer
They used to laugh and call him names
They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games

Then one foggy Christmas eve
Santa came to say:
"Rudolph with your nose so bright
Won’t you guide my sleigh tonight?"

Then all the reindeer loved him
As they shouted out with glee
Rudolph the red-nosed reindeer
You’ll go down in history

Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph

Then one foggy Christmas eve
Santa came to say:
"Rudolph with your nose so bright
Won’t you guide my sleigh tonight?"

Then how the reindeer loved him
As they shouted out with glee
Rudolph the red-nosed reindeer
You’ll go down in history

Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph

Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph

Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph, guide my sleigh
Hey Rudolph

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất