Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Rosemary

Lời Bài Hát Rosemary

Lời Bài Hát Rosemary


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rosemary:

Rosemary, won’t you come out tonight?
The moon is shining and the stars are bright
If you stay inside, how can i love you, dear
When you’re up there and i’m down here?
Come on down, we’ll take a walk in the park
I know a place there where it’s good and dark
I’ll hold yours, baby, and you’ll hold mine
I’m thinking about you all the time
Hear that wind blow
‘gainst your window
And i call your name
I need you so, baby
I’m ready to go, baby
Ain’t that a shame?
Take your shoes off
Come with me
Take your shoes off
Come on down, we’ll take a walk in the park
I know a place where it’s good and dark
I’ll hold yours, baby, and you’ll hold mine
I’m thinking about you all the time

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất