Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

Romance

Lời Bài Hát Romance

Lời Bài Hát Romance


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Romance:

Nations call
Par-parallels
Neighbors call
All in all in all in all in all

That’s worth saving up for
Put our heads down on the chest
Mustn’t even race for rest
Easy come, easy go

Easy come
Easy go
Easy come
Easy go

Stares conceal
Par-parallels
Neigh-neighbors call
All in all in all in all in all

That’s worth saving up for
Put our heads down on the chest
Mustn’t even race for rest
Easy come, easy go

Easy come
Easy go
Easy come
Easy go

Chance is yours
And call the shot
Even in a parking lot
With one romance
One romance

Easy come
Easy go
Easy come
Easy go

Neighbors call
Par-parallel
Late at night nations fall
All in all in all in all in all

That’s worth saving up for
Put our heads down on the chest
Mustn’t even race for rest
Easy come, easy go

Easy come
Easy go
Easy come
Easy go

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất