Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa

Rockstar

Lời Bài Hát Rockstar

Lời Bài Hát Rockstar


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rockstar:

I’m a rockstar water walker

I run for the border

I swear it’s nothin’

I roll out the world and

I swear i’m sad

I worry about nothing

I sleep only seldom

Oh yeah, i’m a walker

Oh yeah, walk on water

I sleep by the fire

I worry about the actions

Of my hands and i swear that

It’s the end of the world and

We know out of nothing

Comes every single somethin’

And i’m on

I’m a rockstar water walker

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất