Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, thế mà sau cùng phải tan tành… chỉ vì cái thói quen tai hại nhất, là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau.

Rocking With Somebody New

Lời Bài Hát Rocking With Somebody New

Lời Bài Hát Rocking With Somebody New


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rocking With Somebody New:

You got a new way of walking, got a new way of talking
You think that you’re fooling me and i can’t dig it
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new

You got a new way of dressing and a new way of dancing
You think that you’re fooling me and i can’t see it
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new

Well, i’m still gonna be with you
Never gonna be the same
People been talking ’bout this business for years
Still, the same old game

You got a new way of kissing that i’ve been missing
You think that you’re fooling me and i can’t tell
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new

– guitar solo –

You got a new way of kissing that i’ve been missing
You think that you’re fooling me and i can’t tell
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất