You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Rocking With Somebody New

Lời Bài Hát Rocking With Somebody New

Lời Bài Hát Rocking With Somebody New


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Rocking With Somebody New:

You got a new way of walking, got a new way of talking
You think that you’re fooling me and i can’t dig it
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new

You got a new way of dressing and a new way of dancing
You think that you’re fooling me and i can’t see it
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new

Well, i’m still gonna be with you
Never gonna be the same
People been talking ’bout this business for years
Still, the same old game

You got a new way of kissing that i’ve been missing
You think that you’re fooling me and i can’t tell
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new

– guitar solo –

You got a new way of kissing that i’ve been missing
You think that you’re fooling me and i can’t tell
Girl i got a message, coming down the wire
Better that you know yourself

You’ve been rocking with somebody new
And it hurts all over my feelings
You’ve been rocking with somebody new…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất