Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Right

Lời Bài Hát Right

Lời Bài Hát Right


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Right:

Fuck this bull shit spit flat beer back
Rock star dumb luck sick joke clap trap
Damn thin shoe lace yank spit jerk snap
Bomb kike scam bank tear down dead flag

I got a right to bite the hand
That feeds the greed that pays the band
I got a right to fight the man
That takes the cake that feeds the clan

(i don’t like the way you look at me
You don’t like what i do in bed
Maybe i should get some deputies
And come and break your fucking head
Oh no no that won’t do at all)

Ignorance is a kind of bliss
A smack in the mouth is a kind of kiss

(methinks i doth protest too much
And no matter what the people say
I’m gonna have to get in touch
With my inner adult someday
La la la la la la di dah)

Suck this dick head fuck that lite crap
Kiss kiss puke hate rack suit riff raff
Bash slut mash butt beat that spic brat
Stab dyke snap neck kill punk scum bags

I got a right to light the flame
That fries the guys that take the blame
I got a right to bite the hand
That feeds the greed that pays the band

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất