You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Repetition

Lời Bài Hát Repetition

Lời Bài Hát Repetition


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Repetition:

So sure
So sure you are
Nothing can
Touch you now
I need to know
Did you think of me
But you’re forgettng me now
Slow down
Don’t be so
Eager to let me go
Realise it could change you
It could change your mind

Try, try, try
All things remain the same
So why try again

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất