Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Real Love

Lời Bài Hát Real Love

Lời Bài Hát Real Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Real Love:

All my little plans and schemes,
Lost like some forgotten dreams.
Seems that all I really was doing
Was waiting for you.

Just like little girls and boys
Playing with their little toys,
Seems like all they really were doing
Was waiting for love.

Don’t need to be alone.
No need to be alone.

It’s real love.
It’s real.
Yes, it’s real love.
It’s real.

From this moment on I know
Exactly where my life will go.
Seems that all I really was doing
Was waiting for love.

Don’t need to be afraid.
No need to be afraid.

It’s real love.
It’s real.
Yes, it’s real love.
It’s real.

Thought I’d been in love before,
But in my heart I wanted more.
Seems like all I really was doing
Was waiting for you.

Don’t need to be alone.
Don’t need to be alone.

It’s real love.
It’s real.
It’s real love.
It’s real.
Yes, it’s real love.
It’s real.
It’s real love.
It’s real.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất