Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Reach Out (rare)

Lời Bài Hát Reach Out (rare)

Lời Bài Hát Reach Out (rare)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Reach Out (rare):

(Colwell)

It’s over your head
And you don’t seem to understand
One word I say
And you can’t live your life
Trying to run away

You’re fighting your friends
You’re wearing everybody out
But it never ends
You’re wearing me out

(chorus)
Come on
Reach out
And let somebody in your life

Don’t get me wrong
You always apologize
It’s just your way
Of making a scene
You need to be loved
It’s not such a crime

(repeat chorus)

Over your head
You just don’t seem to understand
One word I say
And you can’t live your life
You got so much love
It’s burning inside

(repeat chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất