Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Raindrops + SunShowers

Lời Bài Hát Raindrops + SunShowers

Lời Bài Hát Raindrops + SunShowers


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Raindrops + SunShowers:

Rain falls on everyone
The same old rain
And I’m just trying to
Walk with you
Between the raindrops
I send my echo out
To get your love without
Obscured reflections of
My love
Rain falls on everyone
The same old rain
And I’m just trying to
Walk with you
Between the raindrops
I’ll save a prayer for you
So lost and longing to
Be dragged thru dirty streets
Wrapped up in clean white sheets
And if you think they’ll watch you now
You should know they won’t
Rain falls on everyone
The same old rain
And I’m just trying to
Walk with you
Between the raindrops
And I’m just trying to
Walk with you between the raindrops
I send my echo out
To get your love without
Obscured reflections of
Of my secret love
Force down the words about
To get your love without
Obscured reflections of my love
And I’m just trying to talk to you between the raindrops

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất