Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Raf

Lời Bài Hát Raf

Lời Bài Hát Raf


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Raf:

[german voices]

The seats are so uncomfortable, too.
You know, you never realize it.
Guess i might as well go do my makeup.
In case we get out of this thing i want to look good for those pictures.
That’s my only claim to fame this fall.
You know, this might be your only contribution to being alive.
Think anyone’s worried about you?
Think anyone’s worried about you?

[more german] voices

Ohh! no sacrifice!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất